HP EliteDesk 800 65W G3 Desktop Mini PC 安装固态硬盘后风扇狂转-电脑综合讨论区圈子-综合交流区-抖有网

HP EliteDesk 800 65W G3 Desktop Mini PC 安装固态硬盘后风扇狂转

如题,HP EliteDesk 800 65W G3 Desktop Mini PC 安装三星 EVO 960固态硬盘 后风扇狂转。

CPU温度正常的情况下,只要固态硬盘写入频繁,CPU就会一直狂转。尝试做了各种系统优化,在电源选项中设置被动散热仍解决不了。

请各位大佬能提供一下解决办法。

 

主机如下图图一所示,固态硬盘位M2插口,在图二机械硬盘的下方。

6d3fa8064520240314154043

4402a39c7020240314154031

 

请登录后发表评论